Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (Tiết 2) nhằm củng cố kiến thức đã học, rèn luyện nâng cao kỹ năng với nhiều dạng bài trắc nghiệm lớp 10 khác nhau.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (Tiết 1)

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức

 • 1
  Động lực nào dưới đây thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?
 • 2
  Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được
 • 3
  Các cuộc cách mạng có vai trò nào dưới đây?
 • 4
  Là chủ thể của lịch sử, con người cần được Nhà nước và xã hội
 • 5
  Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải vì con người. Điều này khẳng định.
 • 6
  Để tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, con người phải không ngừng
 • 7
  Cuộc cách mạng nào dưới đây giúp con người đấu tranh cải tạo xã hội
 • 8
  Nước ta đang xây dựng một xã hội vì con người, xã hội đó có mục tiêu
 • 9
  Hành động nào dưới đây là vì con người?
 • 10
  Xã hội nào dưới đây là xã hội phát triển vì con người?
 • 11
  Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để
 • 12
  Hành động nào dưới đây không vì con người?
 • 13
  Mục đích của mọi sự tiến bộ xã hội là vì
 • 14
  Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?
 • 15
  Hoạt động, biểu hiện nào dưới đây không đe dọa cuộc sống của con người?
 • 16
  Hành động nào dưới đây không góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước?
 • 17
  Hiện nay, một số hộ nông dân sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây?
 • 18
  Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, lớp 10A có rất nhiều bạn tham gia các hoạt động bảo vệ mt do địa phương phát động, nhưng còn một số bạn không muốn tham gia. Nếu là một thành viên của lớp 10A, em chọn cách ứng xử nào dưới đây?
 • 19
  Vào giờ sinh hoạt lớp, cô giáo nói: “Sáng chủ nhật, lớp ta cử 15 bạn tham gia dự án trồng rừng ngập mặn”. Cô giáo lấy tinh thần xung phong của các bạn trong lớp, nhưng chỉ có lác đác một số bạn giơ tay. Nếu là học sinh trong lớp, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?
 • 20
  Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm