Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức với nhiều bài tập trắc nghiệm Công dân khác nhau được VnDoc biên soạn tổng hợp, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức đã học cũng như ghi nhớ.

 • 1
  Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là
 • 2
  Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?
 • 3
  Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính
 • 4
  Biểu hiện nào dưới đây phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?
 • 5
  Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội?
 • 6
  Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?
 • 7
  Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình?
 • 8
  Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực
 • 9
  Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
 • 10
  Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
 • 11
  Câu nào dưới đây nói về chuẩn mực đạo đức gia đình?
 • 12
  Nội dung nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức về gia đình?
 • 13
  Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây?
 • 14
  Nền tảng của hạnh phúc gia đình là
 • 15
  “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của
 • 16
  Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của
 • 17
  Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
 • 18
  A là kĩ sư xây dựng nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động của phường. Nếu là hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp để khuyên A?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 3.791
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm