Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 15 - Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 15 - Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại. Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức bài 15 SGK môn Giáo dục công dân lớp 10. Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi.

Câu 01: Hội nghị quốc tế cấp cao đầu tiên về môi trường được tổ chức vào ngày 05/6/1972 ở quốc gia nào?

A. Singgapo.

B. Thuỵ Điển.

C. Mĩ.

D. Braxin.

Câu 02: Vấn đề bùng nổ dân số gây ra những hậu quả gì?

A. Kinh tế phát triển.

B. Đảm bảo về lương thực, thực phẩm.

C. Có nguồn lao động dồi dào.

D. Gây ra nạn đói, dịch bệnh, thất nghiệp …

Câu 03: Nội dung của kế hoạch hóa gia đình ở nước ta là:

A. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1 con.

B. Mỗi cặp vợ chồng nên có từ 2 con trở lên.

C. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 3 con.

D. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con.

Câu 04: Ở nước ta Luật Bảo vệ môi trường mới nhất hiện nay đang được áp dụng ban hành năm nào?

A. Năm 2012.

B. Năm 2011.

C. Năm 2013.

D. Năm 2014.

Câu 05: Cần phải phê phán hành vi nào trong các hành vi sau đây:

A. Không vứt rác bừa bãi.

B. Giữ vệ sinh nơi công cộng.

C. Trồng cây xanh.

D. Xả rác bừa bãi.

Câu 06: Ô nhiễm môi trường sẽ gây ra hậu quả:

A. Thất học.

B. Thất nghiệp.

C. Thiếu chỗ ở

D. Dịch bệnh, mất cân bằng sinh thái.

Câu 07: Bệnh AIDS được phát hiện vào thời gian nào của thế kỷ XX:

A. Những năm 60.

B. Những năm 70.

C. Những năm 90.

D. Những năm 80.

Câu 08: Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:

“Ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn đề … của nhân loại”

A. Quan tâm

B. cơ bản

C. quan trọng

D. cấp thiết

Câu 09: Con người khai thác không khoa học, hợp lý tài nguyên thiên nhiên thì tài nguyên thiên nhiên sẽ càng ngày:

A. Xấu đi.

B. Ô nhiễm.

C. Phát triển.

D. Cạn kiệt.

Câu 10: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của:

A. Các cơ quan chức năng.

B. Đảng, Nhà nước ta.

C. Thế hệ trẻ.

D. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Câu 11: Tham gia phòng chống dịch bệnh hiểm nghèo không chỉ là nghĩa vụ mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức của:

A. Học sinh, sinh viên.

B. Mọi quốc gia.

C. Nhà nước.

D. Tất cả mọi người.

Câu 12: Khái niệm môi trường được hiểu là:

A. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống của con người.

B. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người.

C. Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất, tinh thần có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

D. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

Câu 13: Ngày môi trường thế giới là ngày nào?

A. Ngày 6 tháng 5.

B. Ngày 1 tháng 6.

C. Ngày 1 tháng 5.

D. Ngày 5 tháng 6.

Câu 14: Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của:

A. Văn hóa.

B. Văn học, nghệ thuật.

C. Tốc độ phát triển kinh tế.

D. Đời sống xã hội.

Câu 15: Ngày dân số Việt Nam là ngày nào?

D. Ngày 26 tháng 11.

B. Ngày 25 tháng 11.

C. Ngày 25 tháng 12.

D. Ngày 26 tháng 12.

Câu 16: Yếu tố nào sau đây không đe doạ tự do, hạnh phúc của con người?

A. Ô nhiễm môi trường.

B. Bùng nổ dân số.

C. Dịch bệnh hiểm nghèo.

D. Hoà bình.

Câu 17: Ở nước ta, bùng nổ dân số gây ra hậu quả gì?

A. Đảm bảo về lương thực, thực phẩm.

B. Có nguồn lao động dồi dào.

C. Kinh tế phát triển.

D. Chất lượng cuộc sống giảm sút.

Câu 18: Ngày dân số thế giới là ngày nào?

A. Ngày 11 tháng 6.

B. Ngày 12 tháng 6.

C. Ngày 12 tháng 7.

D. Ngày 11 tháng 7.

Câu 19: Để hạn chế sự bùng nổ dân số, mỗi công dân cần phải:

A. Chăm lo phát triển kinh tế.

B. Chấp hành luật hôn nhân gia đình 2000 và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

C. Chỉ kết hôn khi có tình yêu chân chính.

D. Chấp hành luật hôn nhân gia đình 2014và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Câu 20: Các dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến:

A. Hoạt động sản xuất của con người.

B. Sự phát triển của tự nhiên.

C. Sự sống của động vật.

D. Sức khỏe và tính mạng của toàn nhân loại.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 3.780
Sắp xếp theo

Môn khác lớp 10

Xem thêm