Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015 là đề kiểm tra cuối năm môn GDCD lớp 10, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10, giúp các bạn luyện tập, ôn thi học kì II hiệu quả.

SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBD: . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . .
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: GDCD – KHỐI 10
Ngày kiểm tra: 15/05/2015
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 132, có 02 trang và 30 câu

Thí sinh chọn một đáp án đúng nhất

Câu 1: Quy định "... Công dân có các nghĩa vụ sau đây: Thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững;..." thuộc Điều mấy của Pháp lệnh Dân số năm 2003?

A. Điều 6 B. Điều 7 C. Điều 4 D. Điều 5

Câu 2: Quỹ dân số Liên hợp quốc có tên viết tắt là gì?

A. UNICEF B. UNEP C. UNCED D. UNFPA

Câu 3: Khi thấy động vật hoang dã bị quảng cáo, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép, chúng ra cần thông báo với các cơ quan chức năng thông qua số điện thoại của đường dây nóng nào?

A. 18001022 B. 18001522 C. 19001091 D. 18001091

Câu 4: Chủ đề của ngày môi trường thế giới năm 2015 tại Việt Nam là:

A. Chúng ta muốn biển và đại dương sống hay chết?

B. Hãy cho trái đất một cơ hội

C. Liên kết toàn cầu vì sự sống

D. Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – vì một trái đất bền vững

Câu 5: Trong các phạm trù đạo đức, phạm trù nào là yếu tố nội tâm làm nên giá trị đạo đức con người?

A. Lương tâm B. Nhân phẩm C. Hạnh phúc D. Hòa nhập

Câu 6: Tự ái là:

A. Muốn mình nổi tiếng B. Bảo vệ danh dự của mình

C. Giữ gìn nhân phẩm của mình D. Quá đề cao cái tôi

Câu 7: Một trong những truyền thống đạo đức tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, đó là:

A. Hợp tác B. Hòa nhập C. Nhân phẩm D. Nhân nghĩa

Câu 8: Xác định tác giả của câu nói sau:

"Truyền thống yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại".

A. Chủ Tịch Hồ Chí Minh B. Tố Hữu

C. Giáo sư Trần Văn Giàu D. Chế Lan Viên

Câu 9: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại các nước công nghiệp hiện nay?

A. Khí thải công nghiệp

B. Khí thải từ phương tiện giao thông

C. Từ việc xử lý rác thải

D. Khai thác rừng

Câu 10: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Yêu nước là một truyền thống đạo đức ... của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác của dân tộc.

A. Mạnh mẽ và oai hùng nhất

B. Tốt đẹp và quý báu nhất

C. Cao quý và thiêng liêng nhất

D. Sáng ngời và vẻ vang nhất

Câu 11: Chức năng nào sau đây không phải là chức năng cơ bản của gia đình?

A. Chức năng sản xuất của cải vật chất B. Chức năng tổ chức đời sống gia đình

C. Chức năng kinh tế D. Chức năng duy trì nòi giống

Câu 12: Bạn A đang làm bài tập ở nhà. Bạn B học cùng lớp thấy vậy, mang vở bài tập của mình đã làm xong bảo A chép lại cho nhanh rồi cùng đi chơi. A từ chối vì cho rằng đây là nhiệm vụ của bản thân phải hoàn thành.

Hành động này của A phản ánh phạm trù đạo đức nào?

A. Lương tâm B. Nghĩa vụ C. Danh dự D. Nhân phẩm

Câu 13: Một trong những điều cần tránh trong tình yêu là:

A. Có sự gắn bó giữa hai người khác giới

B. Quan hệ tình dục trước hôn nhân

C. Quyến luyến, quan tâm sâu sắc đến nhau

D. Luôn mong muốn gần gũi bên nhau

Câu 14: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Ngày nay, đất nước ta tuy đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải ... , chống lại âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc.

A. Luôn đoàn kết B. Luôn cảnh giác C. Luôn sẵn sàng D. Luôn chuẩn bị

Câu 15: Câu tục ngữ nào dưới đây không nói đến quá trình tự hoàn thiện bản thân?

A. Có chí thì nên B. Lửa thử vàng gian nan thử sức

C. Dốt đến đâu học lâu cũng biết D. Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 10

1

C

7

D

13

B

19

C

25

B

2

D

8

C

14

B

20

A

26

D

3

B

9

A

15

D

21

B

27

C

4

D

10

C

16

A

22

D

28

B

5

A

11

A

17

C

23

A

29

B

6

D

12

C

18

C

24

C

30

A

Đánh giá bài viết
17 34.328
Sắp xếp theo
    Môn khác lớp 10 Xem thêm