Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội gồm 6 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận có đáp án đi kèm, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn vật lý lớp 10 hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn vật lý THPT Đa Phúc - đề 1

Đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn vật lýĐề thi học kỳ 2 môn vật lý lớp 10Đáp án đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn vật lý - đề 1

1d

2a

3c

4c

5a

6a

7a

8c

9a

10d

11c

12b

13b

14d

15d

16b

17b

18b

19c

20d

Phần tự luận

Đáp án đề thi học kỳ 2 vật lý lớp 10Đáp án thi học kỳ 2 vật lý lớp 10

Đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn vật lý THPT Đa Phúc - đề 2

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

ĐỀ HỌC KỲ II LỚP 10

Môn: VẬT LÍ (Mã đề 006)

(Thời gian: 45 phút)

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Theo nguyên lý II nhiệt động lực học thì:

A. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật lạnh hơn
B. Động cơ nhiệt có thể chuyển hóa toàn bộ phần nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
C. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch
D. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn

Câu 2: Năng lượng mà vật có được do chuyển động gọi là

A. Thế năng. B. Động lượng. C. Động năng D. Cơ năng

Câu 3: Hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học là

A. ΔU = Q - A B. Q = A + ΔU C. A = Q + ΔU D. Q + A = ΔU

Câu 4: Định luật Bôi lơ – Mari ốt áp dụng cho quá trình nào:

A. Đẳng quá trình B. Đẳng tích C. Đắng nhiệt D. Đẳng áp

Câu 5: Động năng được tính bằng biểu thức:

A. Wđ = mv2/2 B. Wđ = mv/2 C. Wđ = m2v/2 D. Wđ = m2v2/2

Câu 6: Hệ số nở dài của một chất rắn, phụ thuộc vào yếu tố nào:

A. Nhiệt độ
B. Bản chất và nhiệt độ của chất rắn.
C. Chất liệu của chất rắn.
D. Môi trường bên ngoài và bản chất của chất rắn

II. Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1: Con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m=100g được treo bằng dây có chiều dài l=2m vào 1 điểm cố định. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả không vận tốc ban đầu. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí, lấy mốc thế năng là mặt phẳng ngang đi qua vị trí cân bằng của vật. Lấy g=10m/s2.

a. Tính cơ năng của vật tại vị trí ban đầu.

b. Tính lực căng của dây treo khi vật qua vị trí cân bằng.

Bài 2: Một lượng khí trong xi lanh của một động cơ nhiệt ở 270C, áp suất 5 atm và thể tích khí là 40cm3. Pitong nén sao cho thể tích lúc này là 20 cm3, áp suất tăng lên đến 18 atm.Tính nhiệt độ của khí lúc này?

Bài 3: Một xe chở cát khối lượng 19kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 2m/s (đối với mặt đất). Một vật nhỏ khối lượng 1kg bay ngang với vận tốc 12m/s (đối với mặt đất) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe biết vật bay đến cùng chiều xe chạy.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 - đề 2

I. Trắc nghiệm

1. D 2. C 3. D 4. C 5. A 6. C

II. Tự luận

Bài 1:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lý lớp 10 có đáp án

Bài 2:

Đề kiểm tra học kỳ II môn Lý lớp 10 có đáp án

Bài 3:

Bảo toàn động lượng:

Đề kiểm tra học kỳ II môn Lý lớp 10 có đáp án

Đánh giá bài viết
15 31.475
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 Xem thêm