Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Quang Trung, Đăk Lăk năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 45 phút số 3 môn Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Quang Trung, Đăk Lăk năm 2015 - 2016 gồm 10 câu hỏi tự luận có đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh ôn tập và hệ thống lại kiến thức Hóa học lớp 10 hiệu quả. Từ đó, các bạn sẽ chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kỳ 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi tháng môn Hóa học lớp 10 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang năm 2015 - 2016 (Lần 2)

Đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đăk Lăk

Trường PTTH Quang Trung

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 3 NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: Hóa Học Khối 10

Thời gian 45 phút (Đề có 02 trang)

Câu 1: (1đ) Viết công thức hoá học của các chất có tên sau:

a. Khí clo: ............... c. Axit hipoclorơ: .....................
b. Sắt (III) clorua: ................. d. Bạc iotua: .....................

Câu 2: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống

a. Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA, nguyên tử của chúng đều có .......... electron lớp ngoài cùng
b. Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là tính ........................ mạnh
c. Nguyên tắc để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là .............. HCl đặc bằng chất oxi hoá mạnh như MnO2, KMnO4.
d. Dung dịch hỗn hợp NaCl, NaClO được gọi là ...............................

Câu 3: (2đ) Hoàn thành các phương trình hoá học sau.

a. Cl2 + Fe →(to)
b. ............ + NaI → ..................... + I2
c. F2 + H2O → ................ + .........................
d. HCl + ................... → FeCl3 + ......................................

Câu 4: (1,5đ) Điền chữ Đ nếu phát biểu đúng, điền chữ S nếu phát biểu sai vào các ô vuông trong các câu sau.

a. Trong tự nhiên, các halogen chỉ tồn tại dạng hợp chất
b. Muối ăn được trộn với một lượng nhỏ KI hoặc KIO3 được gọi là muối iôt,
c. Flo và clo đều có tính oxi hoá mạnh và đều oxi hoá được nước.
d. Cùng số mol chất oxi hoá MnO2 và KMnO4, dùng MnO2 điều chế được nhiều clo hơn.
e. Dung dịch NaF không tác dụng được với dd AgNO3.
f. Dung dịch HF là một axit yếu, các axit HCl, HBr, HI đều là những axit mạnh.

Câu 5: (1đ) Hãy nối các hiện tượng được mô tả ở cột 2 sao cho phù hợp với các thí nghiệm ở cột 1.

Thí nghiệmHiện tượng
1. Nhỏ dd bạc nitrat vào dung dịch natri bromuaa. chất rắn tan thành dd màu vàng nâu.
2. Nhỏ dd HCl vào cốc chứa Fe2O3b. chất rắn tự bốc cháy
3. Nhỏ Brom lỏng vào bột nhômc. dd chuyển sang màu xanh
4. Nhỏ dd iôt vào hồ tinh bộtd. xuất hiện kết tủa màu vàng

Câu 6: (0,5đ) Đốt cháy nhôm trong khí clo, người ta thu được 26,7 gam nhôm clorua. Tính thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng.

Câu 7: (0,5đ) Cho 3,6g kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl, được 3,36 lít khí hiđro (đkc).

Xác định tên kim loại R.

Câu 8: (1đ) Làm thí nghiệm như mô tả trong hình vẽ bên, viết phương trình hoá học xảy ra trong các ống nghiệm

Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa lớp 10

Ống (1) ........................................................................................

Ống (2) ........................................................................................

Ống (3) ........................................................................................

Ống (4) ........................................................................................

Câu 9: (1đ) Một dung dịch có hoà tan hai muối là NaBr và NaCl. Nồng độ % của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy tính nồng độ % của hai muối trong dung dịch, biết rằng 50g dd hai muối trên tác dụng vừa đủ với 50ml dd AgNO3 8%, có khối lượng riêng D = 1,0625g ml.

Câu 10: (0,5đ) Cho 25g nước clo vào một dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng và KBr vẫn dư. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 1,61g chất rắn khan. Giả sử toàn bộ clo trong nước clo đã phản ứng hết. Hãy tính nồng độ % của clo trong nước clo ban đầu.

Đáp án đề kiểm tra Hóa học lớp 10

Câu 1: 0,25đ cho mỗi ý đúng

c. Khí clo: ...Cl2............ c. Axit hipoclorơ: ......HClO...............

d. Sắt (III) clorua: ...FeCl3.............. d. Bạc iotua: ......AgI...............

Câu 2: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống (0,25đ cho mỗi ý đúng)

e. Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA, nguyên tử của chúng đều có ... 7 ... electron lớp ngoài cùng

f. Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là tính ...... OXI HOÁ .................. mạnh

g. Nguyên tắc để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là ... OXI HOÁ ..... HCl đặc bằng chất oxi hoá mạnh như MnO2, KMnO4 ..

h. Dung dịch hỗn hợp NaCl , NaClO được gọi là ...... NƯỚC JAVEN .........................

Câu 3: (2đ) Hoàn thành các phương trình hoá học sau. (0,5đ cho mỗi phương trình đúng)

a. 3Cl2 + 2Fe →(to) 2FeCl3

b. ......Cl2...... + 2NaI → ......2NaCl....... + I2

c. 2F2 + 2H2O → .....4HF........... + ...... O2 ......

d. 6HCl + ........Fe2O3........... → 2FeCl3 + ............ H2O..........

Câu 4: (1,5đ) 0,25đ cho mỗi ý đúng

g. D h. D i. S

j. S k. D l. D

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 1.720
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm