Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị có cực

Liên kết cộng hóa trị có cực

Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị có cực biên soạn gửi tới bạn đọc nội dung hướng dẫn giải chi tiết câu hỏi liên quan đến liên kết cộng hóa trị phân cực. Cũng như đưa ra lý thuyết nội dung liên quan đến liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị không cực. Từ đó bạn đọc vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan đến liên kết hóa học:

Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị có cực?

A. Cl2

B. NH3

C. NaCl

D. O2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Cl2 và O2 có liên kết cộng hóa trị không phân cực

NaCl phân tử có liên kết ion

NH3 trong phân tử có liên kết cộng hóa trị phân cực, đôi e dùng chung lệch về phía nguyên tử Nitơ

Đáp án B

Liên kết cộng hóa trị

1. Liên kết cộng hóa trị không phân cực

Liên kết trong các phân tử H2 và N2 tạo nên từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố (có độ âm điện như nhau), do đó cặp e dung chung không bị lệch về phía nguyên tử nào, gọi là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

2. Liên kết cộng hóa trị phân cực

Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp eletron chung bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn) gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

3. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Hiệu số độ âm điện: Δx

Từ 0,0 ≤ Δx < 0,4 thì liên kết được gọi là liên kết cộng hóa trị không cực.

Nếu 0,4 ≤ Δx < 1,7 thì liên kết được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực.

Nếu Δx ≥ 1,7 liên kết ion

Ví dụ: Trong NaCl có hiệu độ âm điện

Δx = độ âm điện của Na - độ âm điện của Cl = 3,16 - 0,93 = 2,23

=> Vậy liên kết giữa Na với Cl là liên kết ion

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Liên kết hóa học trong phân tử HCl là

A. Liên kết ion

B. Liên kết cộng hóa trị không phân cực

C. Liên kết cộng hóa trị phân cực

D. Liên kết cho nhận

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực

A. N2, Cl2, HCl, H2, F2.

B. N2, Cl2, NH3, H2, F2.

C. N2, Cl2, SO2, H2, F2.

D. N2, O2, I2, H2, F2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị có cực?

A. F2

B. NH4Cl

C. SO2

D. N2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh

A. H2

B. CH4

C. O2

D. HCl.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. X, Y là những nguyên tố có đơn vị điện tích hạt nhân lần lượt là 6, 16. Công thức và liên kết hợp chất tạo thành từ X và Y là

A. XY và liên kết cộng hóa trị.

B. X2Y và liên kết ion.

C. XY và liên kết ion.

D. XY2 và liên kết cộng hóa trị.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 6. Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. Cl2, HCl, NH3

B. H2O, NH3, H2S

C. HCl, O3, H2S

D. HCl, Cl2, H2O

Xem đáp án
Đáp án B

>> Mời các bạn tham khảo nội dung bài tập tại: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực

-----------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị có cực tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 17.333
Sắp xếp theo
    Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm