Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực

Bài tập liên kết cộng hóa trị

Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực được VnDoc biên soạn nằm trong bộ câu hỏi trắc nghiệm chương 2 hóa 10. Nội dung tài liệu giúp các bạn học sinh dễ dàng đối chiếu trong quá trình làm bài tập. Cũng như giải đáp thắc mắc. 

Câu hỏi: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực

A. N2, Cl2, HCl, H2, F2.

B. N2, Cl2, HI, H2, F2.

C. N2, Cl2, H2O, H2, F2.

D. N2, Cl2, I2, H2, F2.

Đáp án

Đáp án A loại vì HCl có liên kết cộng hóa trị phân cực.

Đáp án B loại vì HI có liên kết cộng hóa trị phân cực.

Đáp án C loại vì H2O có liên kết cộng hóa trị phân cực.

Đáp án D thỏa mãn

Lý thuyết liên kết cộng hóa trị

Hiệu số độ âm điện: Δx

Từ 0,0 ≤ Δx < 0,4 thì liên kết được gọi là liên kết cộng hóa trị không cực. 

Nếu 0,4 ≤ Δx < 1,7 thì liên kết được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực.

Nếu Δx ≥ 1,7 liên kết ion

Ví dụ: Trong NaCl có hiệu độ âm điện Δx = độ âm điện của Na - độ âm điện của Cl = 3,16 - 0,93 = 2,23 => Vậy liên kết giữa Na với Cl là liên kết ion

So sánh liên kết cộng hóa trị không cực, cộng hóa trị có cực và liên kết ion

Giống nhau: Các nguyên tử kết hợp với nhau tạo ra mỗi nguyên tử lớp electron ngoài cùng bền vững giống cấu trúc của khí hiếm (quy tắc bát tử)

Khác nhau

  Cộng hóa trị không cực Cộng hóa trị có cực Liên kết ion
Sự hình thành liên kết Cặp electron ở giữa 2 nguyên tử Cặp electron chung lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn Nguyên tử kim loại nhường electron, nguyên tử phi kim nhận electron
Điều kiện liên kết Giữa 2 phi kim giống hệt nhau Giữa 2 phi kim mạnh yếu khác nhau Giũa kim loại điển hình và phi kim điển hình. 

Một số bài tập liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

A. H2S

B. Al2S3

C. O2

D. SO2

Xem đáp án
Đáp án C

Ta thấy O2 có 2 nguyên tử O cùng độ âm điện => tạo được liên kết cộng hóa trị không phân cực

Câu 2. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị có cực?

A. Cl

B. NH3

C. NaCl 

D. O2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị

A. NH4Cl 

B. H2

C. NaCl 

D. Ca(NO3)2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Trong phân tử của hợp chất nào sau đây có liên kết ion?

A. NH4Cl 

B. NH3

C. CaO

D. H2

Xem đáp án
Đáp án A Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là NH4Cl được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa 2 ion NH4+ và Cl-

Câu 5. Trong phân tử HF, HCl, HBr, HI đều có chung 1 dạng liên kết đó là: 

A. Liên kết ion

B. Liên kết cộng hóa trị có cực

C. Liên kết cộng hóa trị không cực 

D. Liên kết đôi

Xem đáp án
Đáp án B

Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn) gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

→ Liên kết trong phân tử HF, HCl, HBr, HI đều là các liên kết cộng hóa trị có cực.

.........................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.251
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Hóa 10 - Giải bài tập Hoá 10 Xem thêm