Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 13 - Công dân với cộng đồng (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Mời các bạn cùng làm phần tiếp theo Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 13 - Công dân với cộng đồng (Phần 2) với nhiều câu hỏi bổ ích hỗ trợ quá trình học tập cũng như cũng cố kiến thức trọng tâm của bài. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 13 - Công dân với cộng đồng (Phần 1)

 • 1
  Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:
  “Người sống hoà nhập sẽ có thêm niềm vui và … vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.
 • 2
  Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:
  “Hợp tác trong công việc chung là một … quan trọng của người lao động mới”.
 • 3
  Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:
  “Nhân nghĩa là ….. tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.
 • 4
  Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập:
 • 5
  Em tán thành với ý kiến nào sau đây:
 • 6
  Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” nói về vấn đề gì?
 • 7
  Nhân nghĩa giúp cho cuộc sống của con người trở nên:
 • 8
  Truyền thống đạo đức nào sau đây của dân tộc ta được kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay:
 • 9
  Thương người và đối xử với người theo lẽ phải, đó là:
 • 10
  Một cá nhân có thể tham gia bao nhiêu cộng đồng?
 • 11
  Hợp tác giữa Việt Nam – Nhật là hợp tác gì?
 • 12
  Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:
  “Cá nhân có … thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy định, những nguyên tắc của cộng đồng”.
 • 13
  Trách nhiệm của bản thân trong việc phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc là gì?
 • 14
  Biểu hiện của hợp tác là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.453
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDKT và PL 10 KNTT

Xem thêm