Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học là tài liệu tham khảo hỗ trợ quá trình giảng dạy của thầy cô, củng cố kiến thức bài học cũng như giúp học sinh rèn luyện với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Câu 1. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu lợi ích của

A. Cộng đồng

B. Gia đình

C. Anh em

D. Lãnh đạo

Câu 2. Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa vụ?

A. Kinh doanh đóng thuế

B. Tôn trọng pháp luật

C. Bảo vệ trẻ em

D. Tôn trọng người già

Câu 3. Khi nhu cầu và lợi ích về cá nhân mâu thuẫn với nhu cầu và lợi ích của xã hội, cá nhân phải biết

A. Hi sinh quyền lợi của mình vì quyền lợi chung

B. Đảm bảo quyền của mình hơn quyền chung

C. Đặt nhu cầu của cá nhân lên trên

D. Hi sinh lợi ích của tập thể vì lợi ích cá nhân.

Câu 4. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây khi nói về nghĩa vụ của công dân?

A. Nam thanh niên phải đăng kí nghĩa vụ quân sự

B. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của Quân đội

C. Xây dựng đất nước là nghĩa vụ của người trưởng thành

D. Học tốt là nghĩa vụ của học sinh

Câu 5. Nhận định nào dưới đây không thể hiện nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay?

A. Quan tâm đến mọi người xung quanh

B. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ

C. Sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc

D. Không giúp đỡ người bị nạn

Câu 6. Câu nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ?

A. Liệu mà thờ kính mẹ già

B. Gieo gió gặt bão

C. Ăn cháo đá bát

D. Ở hiền gặp lành

Câu 7. Năng lực tự đánh giá và điều chình hành vi đạo đức của mình trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là

A. Lương tâm

B. Danh dự

C. Nhân phẩm

D. Nghĩa vụ

Câu 8. Hành vi nào dưới đây thể hiện người có lương tâm?

A. Không bán hàng giả

B. Không bán hàng rẻ

C. Tạo ra nhiều công việc cho mọi người

D. Học tập để nâng cao trình độ

Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện người không có lương tâm?

A. Bán thực phẩm độc hại cho người tiêu dùng

B. Mẹ mắng con khi bị điểm kém

C. Xả rác không đúng nơi quy định

D. Đến ở nhà bạn khi chưa được mời

Câu 10. Khi cá nhân có những hành vi sai lầm, vi phạm các quy tắc chuẩn mực đạo đức, họ cảm thấy

A. Cắn rứt lương tâm

B. Vui vẻ

C. Thoải mái

D. Lo lắng

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Công dân lớp 10

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

A

A

A

D

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

A

A

A

Để hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, dễ dàng củng cố kiến thức đã học trong chương trình lớp 10 cũng như làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm thì VnDoc đã xây dựng theo hệ thống từng môn như: Sinh, Hóa, Địa,..... để các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 3.945
Sắp xếp theo

Môn khác lớp 10

Xem thêm