Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

VnDoc giới thiệu tới thầy cô cùng các em học sinh bài Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức được tổng hợp và biên soạn chi tiết làm tài liệu tham khảo hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Công dân lớp 10.

Bài 10: Quan niệm về đạo đức

1. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là

A. Đạo đức
B. Pháp luật
C. Tín ngưỡng
D. Phong tục

2. Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?

A. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn
B. Tự ý lấy đồ của người khác
C. Chen lấn khi xếp hàng
D. Thờ ơ với người bị nạn

3. Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính

A. Tự nguyện
B. Bắt buộc
C. Cưỡng chế
D. Áp đặt

4. Biểu hiện nào dưới đây phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?

A. Tôn trọng pháp luật
B. Trung thành với lãnh đạo
C. Giữ gìn bất cứ truyền thống nào
D. Trung thành với mọi chế độ

5. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội?

A. Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững
B. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
C. Làm cho xã hội hạnh phúc hơn
D. Làm cho đồng nghiệp thân thiện hơn với nhau

6. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?

A. Góp phần hoàn thiện nhân cách con người
B. Giúp con người hoàn thành nhiệm vụ được giao
C. Góp phần vào cuộc sống tốt đẹp của con người
D. Giúp mọi người vượt qua khó khăn

7. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình?

A. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình
B. Làm cho mọi người gần gũi nhau
C. Nền tảng đạo đức gia đình
D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn

8. Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực

A. Sống thiện
B. Sống tự lập
C. Sống tự do
D. Sống tự tin

9. Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lá lành đùm lá rách
B. Ăn cháo đá bát
C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
D. Một miếng khi đói bằng gói khi no

10. Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lá lành đùm lá rách
B. Học thày không tày học bạn
C. Có chí thì nên
D. Có công mài sắt, có ngày nên kim

11. Câu nào dưới đây nói về chuẩn mực đạo đức gia đình?

A. Công cha như núi Thái Sơn
B. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
C. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

12. Nội dung nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức về gia đình?

A. Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày
B. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
C. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền
D. Công cha như núi Thái Sơn

13. Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây?

A. Đạo đức, pháp luật
B. Đạo đức, tình cảm
C. Truyền thống, quy mô gia đình
D. Truyền thống, văn hóa

14. Nền tảng của hạnh phúc gia đình là

A. Đạo đức
B. Pháp luật
C. Tín ngưỡng
D. Tập quán

15. “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. Tài năng và đạo đức
B. Tài năng và sở thích
C. Tình cảm và đạo đức
D. Thói quen và trí tuệ

16. Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. Lễ nghĩa đạo đức
B. Phong tục tập quán
C. Tín ngưỡng
D. Tình cảm

17. Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Giúp người phụ nữ xách đồ
B. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của mình
C. Đứng nhìn người phụ nữ đó
D. Gọi người khác giúp

18. A là kĩ sư xây dựng nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động của phường. Nếu là hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp để khuyên A?

A. Lờ đi vì không liên quan đến mình
B. Nói xấu A với hàng xóm
C. Rủ nhiều người đến bắt A phải tham gia
D. Động viên, cổ vũ A tham gia các hoạt động của phường

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Công dân lớp 10

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

A

A

A

A

C

A

B

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

Đáp án

A

A

A

A

A

A

A

D

Đánh giá bài viết
7 7.173
Sắp xếp theo

Môn khác lớp 10

Xem thêm