Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 13 - Công dân với cộng đồng (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 13 - Công dân với cộng đồng (Phần 1) giúp các bạn học sinh nắm chắc được kiến thức bài học, ngoài ra các bạn còn củng cố thêm được kỹ năng trả lời các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10: Bài 13 - Công dân với cộng đồng (Phần 2)

 • 1
  Thế nào là sống hòa nhập?
 • 2
  Hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào?
 • 3
  Một trong những biểu hiện của nhân nghĩa là:
 • 4
  Người sống không hòa nhập sẽ cảm thấy:
 • 5
  Câu tục ngữ nào sau đây không nói về sự hòa nhập:
 • 6
  Xây dựng giờ học tốt, đó là biểu hiện của:
 • 7
  Câu tục ngữ nào sau đây nói về sống hòa nhập:
 • 8
  Câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” nói về vấn đề gì?
 • 9
  “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước” quan điểm trên của Đảng ta nói về vấn đề gì?
 • 10
  Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” nói về vấn đề gì?
 • 11
  Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
 • 12
  Gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với mọi người, đó là:
 • 13
  Theo em, “nghĩa” có nghĩa là gì?
 • 14
  Cộng đồng là gì?
 • 15
  Theo em, “nhân” có nghĩa là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 7.166
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDKT và PL 10 KNTT

Xem thêm