Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội (Tiết 1)

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội (Tiết 1) là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức đã học tại nhà, đồng thời còn được làm quen với nhiều bài tập trắc nghiệm công dân 10 khác nhau.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (Tiết 2)

 • 1
  Chủ thể nào dưới đây sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người?
 • 2
  Lịch sử xã hội loài người được hình thành khi con người biết
 • 3
  Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò chủ thể lịch sử của con người?
 • 4
  Chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội
 • 5
  Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người
 • 6
  Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, con người phải
 • 7
  Điều gì dưới đây xảy ra nếu con người ngừng sản xuất của cải vật chất?
 • 8
  Sản xuất của cải vật chất là quá trình lao động
 • 9
  Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?
 • 10
  Yếu tố nào dưới đây là giá trị vật chất mà con người sáng tạo nên?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 709
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm