Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 14

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 14 với nhiều câu hỏi trắc nghiệm Sử bổ ích, được biên soạn kỹ lưỡng và bám sát vào nội dung trọng tâm của bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện Lịch sử 11 tại nhà.

 • 1
  Nét nổi bật của tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh hế giới thứ nhất là
 • 2
  Yếu tố nào tác động làm sụt giảm trầm trọng nền kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?
 • 3
  Khủng hoảng ở Nhật Bản diễn ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực nào?
 • 4
  Ý nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản gây ra?
 • 5
  Đầu những năm 30 của thế kỉ XX. Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề, ngoại trừ
 • 6
  Giới cầm quyền Nhật Bản đã thực hiện biện pháp gì để giải quyết cuộc khủng hoảng đầu thập niên 30 của thế kỉ XX
 • 7
  Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong bao lâu
 • 8
  Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản tập trung nhất vấn đề nào
 • 9
  Giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc vì lí do cơ bản nào
 • 10
  Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược
 • 11
  Tháng 9 – 1931, sau khi đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, Nhật Bản đã
 • 12
  Lãnh đạo cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản là
 • 13
  Mặt trân Nhân dân được thành lập ở Nhật Bản là kết quả của
 • 14
  Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản có ý nghĩa như thế nào?
 • 15
  Trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 số người thất nghiệp ở Nhật Bản lên tới bao nhiêu người?
 • 16
  Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hòa ở Nhật so với Đức?
 • 17
  Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác dụng như thế nào đối với quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật?
 • 18
  Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản diễn ra trong khoảng thời gian nào?
 • 19
  Vì sao Nhật Bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.454
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm