Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13 là tài liệu tham khảo do VnDoc biên soạn, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện cũng như ghi nhớ kiến thức trong quá trình học môn Sử lớp 11 nhằm nâng cao thành tích học tập.

 • 1
  Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Mĩ là:
 • 2
  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bắt đàu từ lĩnh vực:
 • 3
  Đảng cộng sản Mĩ được thành lập :
 • 4
  Người đã thực hiện chính sách "Kinh tế mới" và đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là:
 • 5
  Chính sách "Kinh tế mới" là chính sách, biện pháp thực hiện trên các lĩnh vực:
 • 6
  Đạo luật quan trọng nhất trong chính sách mới là:
 • 7
  Chính sách đối ngoại của chính phủ Ru-do-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ la tinh là:
 • 8
  Mĩ chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào:
 • 9
  Mĩ chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:
 • 10
  Ý nào không phản ánh đúng những biện pháp mà Chính phủ Ru-dơ-ven đã thực hiện để can thiệp vào đời sống kinh tế nước Mĩ trong cơn khủng hoảng?
 • 11
  Để phục hồi và phát triển nền kinh tế, Chính phủ Ph.Ru-dơ-ven đã thông qua một số đạo luật, ngoại trừ
 • 12
  Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì?
 • 13
  Chính sách mới đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của nước Mĩ, ngoại trừ
 • 14
  Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mĩ, Ph.Ru-dơ-ven trúng cử mấy nhiệm kì liên tiếp?
 • 15
  Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật về vấn đề quốc tế để làm gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 4.087
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm