Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7

Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật do VnDoc sưu tầm và biên soạn, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và rèn luyện trong quá trình học tại nhà, nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sinh.

 • 1
  Tiến hoá là gì?
 • 2
  Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất?
 • 3
  Trong các động vật sau, động vật nào có quan hệ họ hàng gần với nhện nhà nhất?
 • 4
  Cho các lớp động vật sau : (1) : Lớp Lưỡng cư ; (2) : Lớp Chim ; (3) : Lớp Thú ; (4) : Lớp Bò sát ; (5) : Lớp Cá sụn. Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.
 • 5
  Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng?
 • 6
  Đặc điểm nào dưới đây có ở chim cổ?
 • 7
  Cho các ngành động vật sau : (1) : Giun tròn ; (2) : Thân mềm ; (3) : Ruột khoang ; (4) : Chân khớp ; (5) : Động vật nguyên sinh ; (6) : Giun đốt ; (7) : Giun dẹp ; (8) : Động vật có xương sống. Hãy sắp xếp các ngành động vật trên theo chiều hướng tiến hóa.
 • 8
  Động vật nào dưới đây có quan hệ họ hàng gần với sán lá gan nhất?
 • 9
  Trên Trái Đất, vi khuẩn và vi khuẩn lam xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng
 • 10
  Trong các động vật dưới đây, động vật nào kém tiến hóa nhất?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm