Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học với những câu hỏi được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học, giúp học sinh có thể củng cố lý thuyết bài học tại nhà và nâng cao thành tích học tập môn Sinh.

 • 1
  Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học?
 • 2
  Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?
 • 3
  Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?
 • 4
  Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩ gì?
 • 5
  Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?
 • 6
  Đặc điểm nào dưới đây có ở rắn nước?
 • 7
  Tại sao trên đồng ruộng ở đồng bằng miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung mà không cạnh tranh nhau?
 • 8
  Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?
 • 9
  Phát biểu nào dưới đây là đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm