Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7

Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển với các câu hỏi, bài tập được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài học, giúp học sinh ôn luyện môn Sinh tại nhà.

 • 1
  Ở cá trích, chi chuyên hóa thành
 • 2
  Loài động nào dưới đây có chi được phân hóa thành 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi.
 • 3
  Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
  Trong quá trình phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động và di chuyển là sự …(1)… từ chưa có chi đến có chi …(2)… thành nhiều bộ phận đảm nhiệm những chức năng khác nhau, đảm bảo cho sự vận động có hiệu quả thích nghi với những điều kiện sống khác nhau.
 • 4
  Động vật nào dưới đây không có khả năng di chuyển?
 • 5
  Động vật nào dưới đây có cánh được phủ bằng lông vũ?
 • 6
  Động vật nào dưới đây có cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi phân đốt?
 • 7
  Động vật nào dưới đây có 3 hình thức di chuyển?
 • 8
  Châu chấu có bao nhiêu đôi chân bò?
 • 9
  Động vật nào dưới đây có chi năm ngón?
 • 10
  Hình thức di chuyển nào dưới đây không có ở châu chấu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm