Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7

Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản với các câu hỏi được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm bài học, giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sinh.

 • 1
  Phát biểu nào dưới đây về giới tính ở động vật là đúng?
 • 2
  Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?
 • 3
  Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang, lót ổ để bảo vệ con?
 • 4
  Chim bồ câu có tập tính nuôi con như thế nào?
 • 5
  Vì sao sự đẻ con lại được xem là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với sự đẻ trứng?
 • 6
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
  Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)….
 • 7
  Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?
 • 8
  Phát biểu nào dưới đây là đúng?
 • 9
  Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là
 • 10
  Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm