Bài tập ngữ âm căn bản cho người mới bắt đầu: Chủ đề hoa quả

Bài tập ngữ âm căn bản

Mã số: 04427. Đã có 258 bạn thử.

Bài tập ngữ âm căn bản 

Nhằm giúp đỡ các bạn cải thiện kiến thức ngữ âm, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Bài tập ngữ âm căn bản cho người mới bắt đầu: Chủ đề hoa quả. Hãy cùng nhau ôn luyện thật tốt kiến thức ngữ âm căn bản nhằm phục vụ cho kĩ năng giao tiếp trong tương lai nhé. Chúc các bạn học tốt! 

I. Dựa vào các phiên âm cho trước, hãy lựa chọn từ tương ứng.
1. /peə/
2. /ˈtʃeri/
3. /ˈɒrɪndʒ/
4. /ɡreɪp/
5. /piːtʃ/
6. /ˈkrænbəri /
7. /ˈgreɪpfruːt/
8. /ˈæpl /
9. /plʌm/
10. /ˈstrɔːbəri/
Bắt đầu ngay
4 258