Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 40

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07175. Đã có 83 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 40 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 38
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 39
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 41
Câu 1.

Trường phái triết học nào cho nhận thức là sự kết hợp các cảm giác của con người?

Câu 2.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Chúng ta chỉ nhận thức được các cảm giác của chúng ta thôi"?

Câu 3.

Trường phái triết học nào cho nhận thức là "sự hồi tưởng" của linh hồn về thế giới ý niệm?

Câu 4.

Trường phái triết học nào cho nhận thức là sự tự ý thức về mình của ý niệm tuyệt đối?

Câu 5.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 6.

Hoạt động nào sau đây là hoạt động thực tiễn?

Câu 7.

Trường phái triết học nào cho thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức?

Câu 8.

Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản nhất quy định đến các hình thức khác là hình thức nào?

Câu 9.

Trường phái triết học nào cho thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức?

Câu 10.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng tiêu chuẩn của chân lý là gì?

Bắt đầu ngay
1 83