Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 8

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07070. Đã có 103 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 8 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 9

Câu 1.

Giôn Lốccơ coi lý tính là gì?

Câu 2.

Luận điểm nào thể hiện lập trường duy cảm của Giôn Lốccơ?

Câu 3.

Giôn Lốccơ quan niệm về "ý niệm phức tạp" như thế nào?

Câu 4.

Quan niệm về "ý niệm phức tạp" của Giôn Lốccơ có quan hệ với lập trường nào về thế giới?

Câu 5.

Ai là người đã phân chia tính chất của sự vật ra thành "chất có trước" và "chất có sau"

Câu 6.

Quan niệm về "chất có sau" của tác giả là thế nào?

Câu 7.

Gioócgiơ Béccơli là nhà triết học của nước nào?

Câu 8.

Gioócgiơ Béccơli là nhà triết học theo khuynh hướng nào?

Câu 9.

Theo quan niệm của Béccơli sự tồn tại các sự vật cụ thể trong thế giới do cái gì quyết định?

Câu 10.

Triết học của Béccơli cuối cùng chuyển sang triết học nào?

Bắt đầu ngay
1 103