Đề kiểm tra 15 phút bài Cộng trừ các số có 3 chữ số

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12475. Đã có 30 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Cộng trừ các số có 3 chữ số là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

1. 253 + 726 = .........
2. 442 - 40 = .........
3. ......... - 400 = 600
4. 700 - 200 = .........
5. Hai cây bút có giá 125 xu. Bốn cây bút có giá .........
6. Hiệu nào bé hơn “600 - 270” hay “500 - 270”?
7. Một hộp kẹo có giá 200 đồng. Hai hộp kẹo có giá .........
8. 500 + 60 + 2 = .........
9. Ngăn dưới của giá sách có 374 quyển sách, ngăn trên có 322 quyển sách. Cả hai ngăn của giá sách có bao nhiêu quyển sách?
10. 56 + ......... = 200
Bắt đầu ngay
4 30