Đề kiểm tra 15 phút bài Trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần)

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12478. Đã có 84 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần) là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

1. Số bị trừ là 325, hiệu là 75, số trừ là .........
2. 818 - ......... = 245

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

3. ......... - 100 = 900
4. 200 cm = ......... dm (10 cm = 1 dm)
5. Trên khay có 215 quả trứng. Bác Hưng đã lấy ra 150 quả để làm bánh. Trên khay còn lại bao nhiêu quả trứng?
6. Hiệu “658 - 172” lớn hơn “657 - 171” đúng hay sai?
7. 838 - 491 = .........
8. 1000 - 200 = .........
9.

5 dm = ......... cm (1 dm = 10 cm)

10.

800 - 110 = .........

Bắt đầu ngay
1 84