Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Sự phát sinh và phát triển của sự sống

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12 có đáp án

Mã số: 13159.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Sự phát sinh và phát triển của sự sống do VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Sinh 12 và nâng cao kết quả học lớp 12.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12 được xây dựng bám sát theo chương trình học SGK môn Sinh lớp 12, học sinh dễ dàng nắm bắt những nội dung chính hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

1
Sự kiện đáng chú ý nhất trong đại cổ sinh là gì?
2
Sự kiện nổi bật nhất trong đại Cổ sinh là:
3
Trong giai đoạn tiến hoá hoá học đã có những sự kiện:
4
Chim thuỷ tổ xuất hiện ở kỉ:
5
Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, lớp màng hình thành bao lấy coaxecva được cấu tạo bởi các phân tử:
6
Giai đoạn tiến hóa hóa học có sự kiện nổi bật là:
7

Mầm mống của những cơ thể sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành ở:

8
Đặc điểm nổi bật nhất của Đại Cổ Sinh là:
9
Thực vật ở cạn đầu tiên là:
10
Giai đoạn tiến hóa hóa học từ các chất vô cơ đã hình thành các chất hữu cơ đơn giản rồi phức tạp là nhờ:
Bắt đầu ngay
1