Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 45

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 45 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 45 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 45 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như luyện tập phương pháp làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Hiệu suất sinh thái là gì?

 • Câu 2:

  Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?

 • Câu 3:

  Sản lượng sinh vật thứ cấp trong hệ sinh thái được tạo ra từ:

 • Câu 4:

  Giải thích nào dưới đây là không đúng khi cho rằng, năng lượng chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp, lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình tới 90% do

 • Câu 5:

  Sự khác biệt rõ rệt nhất về dòng năng lượng với dòng vật chất trong hệ sinh thái là:

 • Câu 6:

  Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng có hiện tượng gì?

 • Câu 7:

  Trong một hệ sinh thái

 • Câu 8:

  Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong 1 chuỗi thức ăn như sau:

  Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 kcal; Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 kcal;

  Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 kcal; Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 kcal

  Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là

 • Câu 9:

  Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được sinh vật hấp thụ cuối cùng đều:

 • Câu 10:

  Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm (%)

 • Câu 11:

  Phát biểu nào không đúng đối với một hệ sinh thái

 • Câu 12:

  Năng lượng khi đi qua các bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn:

 • Câu 13:

  Quan mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng bị mất dần đi do

 • Câu 14:

  Số bậc dinh dưỡng ở một hệ sinh thái trên cạn thường không thể vượt quá bao nhiêu?

 • Câu 15:

  Biết năng lượng mặt trời chiếu xuống một hệ sinh thái là 9.109 kcal. Năng lượng của sinh vật sản xuất là 45 x 108 kcal. Năng lượng sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 45.107 kcal, của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 9.107 kcal. Biết hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 10%.

  Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2 lần lượt là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm