Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25 Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25 Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25 Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn được biên soạn gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Bài viết cho chúng ta thấy được học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

 • Câu 2:

  Theo Lamac,ngoại cảnh có vai trò là nhân tố chính:

 • Câu 3:

  Theo ĐacUyn, quá trình CLTN có vai trò:

 • Câu 4:

  Một tổ chức sinh học được gọi là đơn vị tiến cơ sở khi thỏa mãn những điều kiện nào sau đây?

  1. Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian.
  2. Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.
  3. Tồn tại thực trong tự nhiên.
  4. Có tính toàn vẹn về sinh sản và di truyền.
 • Câu 5:

  Phát biểu nào là không đúng với quan niệm của Lamac?

 • Câu 6:

  Điểm tiến bộ cơ bản trong học thuyết tiến hóa của Đacuyn so với học thuyết tiến hóa của Lamac là:

 • Câu 7:

  Theo Đacuyn, nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hóa là

 • Câu 8:

  Khi nói về học thuyết tiến hóa của Đacuyn, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu 9:

  Trong tác phẩm nguồn gốc các loài,ĐacUyn chưa làm sáng tỏ được:

 • Câu 10:

  Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng?

  (1) Đột biến làm phát sinh các alen mới cung cấp nguồn biến dị sơ cấp.

  (2) Biến dị cá thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu.

  (3) Sự tổ hợp các alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp.

  (4) Sự di truyền của các giao tử hay cá thể từ quần thể khác đến đã bổ sung nguồn biến dị cho quần thể.

 • Câu 11:

  Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là

 • Câu 12:

  Những nội dung nào dưới đây là những nội dung mà thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển dựa trên cơ sở về CLTN của Đacuyn?

  (1) CLTN không tác động tới tưng gen riêng rẽ mà tác động tới toàn bộ kiểu gen.

  (2) CLTN không chỉ tác động tới từng cá thể riêng rẽ mà tác động tới toàn bộ quần thể.

  (3) CLTN dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.

  (4) Làm rõ vai trò của CLTN theo khía cạnh là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.

 • Câu 13:

  Nguyên nhân của sự tiến hóa theo Đacuyn là do:

 • Câu 14:

  Theo quan điểm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN?

 • Câu 15:

  Quan niệm của Lamac về sự biến đổi của sinh vật tương ứng với điều kiện ngoại cảnh phù hợp với khái niệm nào trong quan niệm hiện đại?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm