Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Sinh học 12 Tiến Hóa - Phần 5

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 5 do VnDoc biên soạn với các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 bám sát nội dung kiến thức trọng tâm phần Tiến hóa Sinh học 12 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 12.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Câu nào sau đây giải thích vì sao vi khuẩn kí sinh tiến hóa nhanh hơn vật chủ của nó
 • 2
  Cây có mạch và động vật lên cạn xuất hiện ở kỉ nào?
 • 3
  Xét một số ví dụ sau:
  (1) Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không giao phối với loài sáo mỏ vàng. Khi nuôi nhốt chung trong một lồng lớn thi người ta thấy hai loài này giao phối với nhau nhưng không sinh con.
  (2) Cừu có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.
  (3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la, con la không có khả năng sinh sản.
  (4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.
  Có bao nhiêu ví dụ biểu hiện của cách li sau hợp tử?
 • 4
  Khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN), xét các kết luận sau đây:
  (1) CLTN không tạo ra kiểu gen thích nghi, nó chỉ đào thải các kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi
  (2) CLTN tác động đào thải alen trội sẽ thay đổi thành phần kiểu gen nhanh hơn so với đào thải alen lặn
  (3) Các cá thể cùng loài, sống trong một khu vực địa lý luôn được chọn lọc tự nhiên tích lũy biến dị theo một hướng
  (4) CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với tác động lên quần thể động vật bậc cao
  (5) CLTN tác động trực tiếp lên alen, nó loại bỏ tất cả các alen có hại ra khỏi quần thể.
  Có bao nhiêu kết luận đúng:
 • 5
  Cho các nhận xét sau:
  (1) Cơ quan thoái hóa là cơ quan tương tự.
  (2) Động lực của chọn lọc tự nhiên là đấu tranh sinh tồn.
  (3) Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa theo hướng đồng quy.
  (4) Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể.
  (5) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn hơn tiến hóa lớn.
  (6) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng trực tiếp chứng minh nguồn gốc của sinh giới.
  Có bao nhiêu nhận xét không đúng?
 • 6
  Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở
 • 7
  Khi nói về cách li địa lí, nhận định nào sau đây chưa chính xác?
 • 8
  Khi nói về quá trình hình thành loài mới ,có các phát biểu sau đây:
  1. Hình thành loài bằng cách li địa lí có thể có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên.
  2. Hình thành loài bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất.
  3. Hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa thường diễn ra ở thực vật.
  4.Trong quá trình hình thành loài mới các cơ chế cách li đã thúc đẩy quá trình phân li tính trạng
  Số phát biểu đúng là:
 • 9
  Quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học?
 • 10
  Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
  (1) Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài
  (2) Áp lực chọn lọc tự nhiên
  (3) Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội
  (4) Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít
  (5) Thời gian thế hệ ngắn hay dài
  Số nhận định đúng là:
 • 11
  Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái đất, thực vật cỏ hoa xuất hiện ở
 • 12
  Tần số đột biến của mỗi gen rất thấp nhưng đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình chọn lọc vì:
  (1) ảnh hưởng của đột biến gen đến sức sống của cơ thể sinh vật ít nghiêm trọng so với đột biến NST
  (2) số lượng gen trong quần thể là rất lớn
  (3) đột biến gen thường ở trạng thái lặn
  (4) quá trình giao phối đã phát tán các đột biến và làm tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp
 • 13
  Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng lại tổ?
 • 14
  Cho các thông tin sau:
  1. Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit.
  2. Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian thế hệ ngắn.
  3. Chất nhân chỉ chứa 1 phân t ử AD N kép vòng, nhờ nên các đột biến khi xảy ra đều biểu hiện ra ngay kiểu hình.
  4. Vi khuẩn cỏ thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng
  5. Vi khuẩn không chỉ có khả năng truyền gen theo chiều dọc và còn có khả năng truyền gen theo chiều ngang.
  Có mấy thông tin đúng được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quẩn thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen của quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội?
 • 15
  Nhóm sinh vật nhân sơ chủ yếu được tiến hoá theo chiều hướng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 56
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm