Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 41

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 41 Diễn thế sinh thái

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 41 Diễn thế sinh thái được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 41 Diễn thế sinh thái được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Trình bày khái niệm về diễn thế sinh thái:

 • Câu 2:

  Từ khái niệm, diễn thế sinh thái có thể hiểu là

 • Câu 3:

  Cho các phát biểu sau đât về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  1. Trong quá trình diễn thế sinh thái, loài ưu thế chính là những loài đã “tự đào huyệt chon mình”.
  2. Nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái là do tác động trực tiếp của con người.
  3. Trong diễn thế nguyên sinh, giai đoạn cuối hình thành quần xã có độ đa dạng lớn nhất.
  4. Sau quá trình diễn thế thứ sinh có thể lại bắt đầu quá trình diễn thế nguyên sinh.
  5. Diễn thế sinh thái là sự thay đổi cấu trúc quần xã một cách ngẫu nhiên.
 • Câu 4:

  Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng sau sau là diễn thế

 • Câu 5:

  Quá trình hình thành 1 ao cá tự nhiên từ một hố bom là diễn thế

 • Câu 6:

  Ý nghĩa của việc nghiên cứ diễn thế sinh thái là

 • Câu 7:

  Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm:

  1. Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.
  2. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.
  3. Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.
  4. Kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

  Phương án đúng là:

 • Câu 8:

  Trong điều kiện nào thì hình thành những sinh vật đầu tiên trong diễn thế nguyên sinh?

 • Câu 9:

  Quá trình diễn thế sinh thái tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn diễn ra theo trinh tự như thế nào?

 • Câu 10:

  Nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái thường xuyên là:

 • Câu 11:

  Trong diễn thế sinh thái, vai trò quan trọng hàng đầu thường thuộc về nhóm loài nào?

 • Câu 12:

  Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái?

 • Câu 13:

  Quần xã sinh vật tương đối ổn định được hình thành sau diễn thế gọi là

 • Câu 14:

  Trong diễn thế sinh thái nói chung, quần xã đỉnh cực là sẽ có những đặc điểm như thế nào?

 • Câu 15:

  Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm:

  1. Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.
  2. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.
  3. Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.
  4. Kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

  Phương án đúng là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 156
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm