Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 18

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 18 giúp các em làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh trong chương trình học lớp 12 nhằm củng cố kiến thức bài học, ôn luyện nâng cao thành tích học tập bản thân.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

  (1) Chọn lọc các tỏ hợp gen mong muốn.

  (2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

  (4) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau với nhau.

  (4) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn.

  Việc tạo giống thuần chủng trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo trình tự là:

 • 2

  Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là:

 • 3

  Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

 • 4

  Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai?

 • 5

  Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • 6

  Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây sai?

 • 7

  Đối với cây trồng, để duy trì và cùng cố ưu thế lai người ta có thể sử dụng

 • 8

  Thành tựu chọn giống cây trồng nổi bật nhất ở nước ta là chọn giống

 • 9

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (1) Một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội.

  (2) Để tạo ra những con lai có kiểu gen đồng nhất người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến.

  (3) Người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng vào mục đích kinh tế.

  (4) Khi lai giữa các dòng tế bào xoma thuộc cùng 1 loài sẽ tạo ra các thể song nhị bội.

 • 10

  Khi nói về ưu thế lai, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

  (1) Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

  (2) Ở con lai, ưu thế lai cao hay thấp không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau.

  (3) Khi lai giữa 2 cá thể thuộc cùng 1 dòng thuần chủng luôn cho con lai có ưu thế lai.

  (4) Khi lai giữa 2 dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không co ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.

  (5) Các con lai F1 có ưu thế lai luôn được giữ lại làm giống.

 • 11

  Trong các phương pháp sau đây, có mấy phương pháp tạo nguồn biến dị di truyền cho chọn giống?

  (1) Gây đột biến. (2) Lai hữu tính. (3) Tạo ADN tái tổ hợp.

  (4) Lai tế bào sinh dưỡng. (5) Nuôi cấy mô tế bào thực vật.

  (6) Cấy truyền phôi. (7) Nhân bản vô tính động vật.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm