Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 5 Phần 2

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 5

VnDoc mời quý thầy cô cũng như các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 5 Phần 2 có đáp án được tổng hợp nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học Sinh học 12 đạt kết quả cao.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Sinh 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập Sinh 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập môn Sinh.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:
  Đột biến đảo đoạn NST có thể gây ra sự hỏng một gen nào đó trong trường hợp:
 • Câu 2:
  Phát biểu nào sau đây sai?
 • Câu 3:
  Thể mắt dẹt ở ruồi giấm là do:
 • Câu 4:
  Hiện tượng bất thường nào dưới đây là hiện tượng chuyển đoạn NST?
 • Câu 5:
  Ở tế bào nhân thực, loại gen khi đột biến không làm thay đổi vât chất di truyền trong nhân tế bào là:
 • Câu 6:
  Khi tất cả các cặp NST tự nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành, tế bào không phân chia sẽ tạo thành tế bào:
 • Câu 7:
  Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần cấu trúc chủ yếu gồm:
 • Câu 8:
  Tế bào sinh tinh của một loài động vật có trình tự các gen như sau:

  - Trên cặp NST tương đồng số 1: NST thứ nhất là ABCDE và NST thứ hai là abcde

  - Trên cặp NST tương đồng số 2: NST thứ nhất là FGHIK và NST thứ 2 là fghik

  Loại tinh trùng có kiểu gen ABCde và Fghik xuất hiện do cơ chế:
 • Câu 9:
  Vào thời kì đầu của giảm phân I, sự trao đổi đoạn không tương ứng giữa 2 cromatit thuộc cùng 1 cặp NST tương đồng sẽ gây ra:
  1. đột biến lặp đoạn NST
  2. đột biến chuyển NST
  3. đột biến mất đoạn NST
  4. đột biến đảo đoạn NST
  Số phương án đúng là:
 • Câu 10:
  Sự không phân li của toàn bộ bộ NST vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra:
 • Câu 11:
  Những dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi vị trí của các gen ở trong nhóm liên kết?
  1. đột biến gen
  2. đột biến lệch bội
  3. đảo đoạn NST
  4. chuyển đoạn trên cùng 1 NST
  5. đột biến đa bội
  Số phương án đúng là:
 • Câu 12:
  Bệnh, hội chứng nào sau đây là hậu quả của đột biến cấu trúc NST?
 • Câu 13:
  Loại biến dị chỉ di truyền qua sinh sản sinh dưỡng và không di truyền qua sinh sản hữu tính là:
 • Câu 14:
  Dạng đột biến cấu trúc NST gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho cơ thể là:
 • Câu 15:
  Sự trao đổi chéo không cân giữa hai cromatit khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng xảy ra ở thời kì đầu giảm phân I có thể là phát sinh các loai đột biến nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm