Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 29

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 29 Quá trình hình thành loài

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 29 Quá trình hình thành loài được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Quá trình hình thành loài được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Bài viết cho bạn đọc thấy được quá trình hình thành loài và giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức bài học. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Trong quá trình hình thành loài mới, các cơ chế cách li có vai trò: 

 • Câu 2:

  Trong hình thành loài bằng con đường điạ lí, nếu có sự tham gia của biến động di truyền thì:

 • Câu 3:

  Hình thành loài bằng con đường địa lí thường gặp ở đối tượng:

 • Câu 4:

  Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới là

 • Câu 5:

  Khi nói về cách li địa lí, có bao nhiêu nhận định đúng?

  1. Những loài ít di động hoặc không có khả năng di động và phát tán ít chịu ảnh hưởng của dạng cách li này.
  2. Các quần thể trong loài bị ngăn cách nhau bởi khoảng cách bé hơn tầm hoạt động kiếm ăn và
  3. giao phối của các cá thể trong loài.
   Cách li bởi sự xuất hiện các vật cản địa lí như núi, sông, biển.
  4. Các động vật ở cạn hoặc các quần thể sinh vật ở nước bị cách li bởi sự xuất hiện dải đất liền.
 • Câu 6:

  Thí nghiệm của Dodd trên ruồi giấm chứng minh sự hình thành loài bằng cách li nào?

 • Câu 7:

  Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí, nhân tố nào sau đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật?

 • Câu 8:

  Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều:

 • Câu 9:

  Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài:

 • Câu 10:

  Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, phát biểu nào dưới đây là không đúng:

 • Câu 11:

  Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên trái đất?

 • Câu 12:

  Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng?

  1. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
  2. Loài mở rộng khu phân bố, chiếm thêm những vùng lãnh thổ mới có điều kiện địa chất, khí hậu khác nhau, ở những vùng lãnh thổ mới hoặc khu phân bố bị chia cắt do các vật cản địa lí sẽ làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau.
  3. Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức có cả ở động vật và thực vật.
  4. Trong những điều kiện sống khác nhau, CLTN đã tích lũy các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau, dần dần tạo thành những nòi địa lí rồi tới loài mới.
  5. Điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
  6. Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài.
 • Câu 13:

  Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí diễn ra theo trình tự nào sau đây?

  1. Sự khác biệt về tần số alen dần tích lũy dẫn đến cách li sinh sản giữa các quần thể với nhau và với quần thể gốc, khi đó loài mới được hình thành.
  2. Trong những điều kiện địa lí khác nhau, CLTN và các nhân tố tiến hóa đã làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của các quần thể bị cách li theo các hướng thích nghi khác nhau, làm chúng ngày càng khác nhau và khác xa so với quàn thể gốc.
  3. Một loài ban đầu bị chia cắt thành các quần thể cách li với nhau do các trở ngại về mặt địa lí.
 • Câu 14:

  Vai trò của CLTN trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là

 • Câu 15:

  Phát biểu nào dưới đây nói về vai trò của cách li địa trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 27
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 12

Xem thêm