Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 3 Phần 2

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 3

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 3 Phần 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 về Điều hoà hoạt động gen, hỗ trợ học sinh nắm vững nội dung trọng tâm bài học.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Sinh 12 bài 3: Điều hoà hoạt động gen gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình học môn Sinh học 12 đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:
  Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:
 • Câu 2:
  Trong cấu trúc của một opêron Lac, nằm ngay trước vùng mã hóa các gen cấu trúc là:
 • Câu 3:
  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất:
 • Câu 4:
  Khởi đầu của một opêron là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là:
 • Câu 5:
  Operon là:
 • Câu 6:
  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì:
 • Câu 7:
  Enzim ARN polimeraza chỉ khởi động được quá trình phiên mã khi tương tác được với vùng:
 • Câu 8
  Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn
 • Câu 9:
  Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là:
 • Câu 10:
  Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?
 • Câu 11:
  Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường
 • Câu 12:
  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách:
 • Câu 13:
  Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac?
 • Câu 14:
  Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, vùng khởi động được kí hiệu là:
 • Câu 15:
  Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:
 • Câu 16:
  Sản phẩm hình thành trong phiên mã theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:
 • Câu 17:
  Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:
 • Câu 18:
  Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.129
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm