Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 31

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 31 Tiến hóa lớn

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 31 Tiến hóa lớn được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 31 Tiến hóa lớn được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 12, có đáp án kèm theo. Bài viết được các đặc điểm của tiến hóa lớn, các chiều hướng tiến hóa... Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

 • Câu 2:

  Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hoá là không đúng

 • Câu 3:

  Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự

 • Câu 4:

  Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự từ lớn đến nhỏ

 • Câu 5:

  Trong việc giải thích nguồn gốc chung của các loài quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định:

 • Câu 6:

  Trong việc giải thích nguồn gốc chung các loài, quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định?

 • Câu 7:

  Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

 • Câu 8:

  Ngày nay vẫn còn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

 • Câu 9:

  Sinh giới đã tiến hoá theo chiều hướng

 • Câu 10:

  Sinh giới đã không tiến hoá theo chiều hướng nào dưới đây?

 • Câu 11:

  Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là

 • Câu 12:

  Đặc điểm cơ bản giúp ta nhận biết sự tiến hoá sinh học là

 • Câu 13:

  Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

 • Câu 14:

  Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn giữ cấu trúc cơ thể đơn bào đơn giản vì

 • Câu 15:

  Nhóm sinh vật nào tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm