Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Ứng dụng di truyền học

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Ứng dụng di truyền học gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh 12 kèm theo đáp án, hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 12.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12 được xây dựng bám sát theo chương trình học SGK môn Sinh lớp 12, học sinh dễ dàng nắm bắt những nội dung chính hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là:
 • 2

  Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây:

  Mục tiêu chọn lọc là loại tính trạng có ….(I)...... thì phải áp dụng phương pháp chọn lọc.… (II)...., chọn lọc cá thể một lần được áp dụng cho các cây nhân giống..….. (III)....... và các cây ….. (IV)..... Dòng tự thụ phấn có kiểu gen là ….. (V)..... và ổn định nên có khi chỉ chọn lọc cá thể…(VI).... là đã có hiệu quả.

  a. một lần

  e. vô tính

  i. đồng nhất

  b. nhiều lần

  f. hữu tính

  k. giao phấn

  c. hệ số di truyền thấp

  g. cá thể

  m. tự thụ phấn

  d. hệ số di truyền cao

  h. hàng loạt

  Tổ hợp đáp án chọn đúng là:

 • 3
  Cơ chế tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây đột biến nhân tạo là:
 • 4
  Hoá chất 5 - Brôm uraxin có khả năng gây ra loại đột biến:
 • 5
  Đối với thỏ, người ta có thể sử dụng phương pháp gây đột biến là:
 • 6
  Lai xa là hình thức:
 • 7
  Kĩ thuật di truyền là kĩ thuật:
 • 8
  Người ta thường dùng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận, vì:
 • 9
  Tính trạng nào sau đây là tính trạng có hệ số di truyền cao:
 • 10
  Nhiệm vụ của ngành chọn giống là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 505
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm