Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 3

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 3 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 3 gồm 15 câu hỏi và bài tập Sinh học 12 có đáp án do VnDoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện bài học tại nhà.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn với 15 - 20 câu hỏi  lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng theo nội dung trọng tâm của từng bài học thuộc chương trình SGK môn Sinh lớp 12.

 • 1
  Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một opêron để enzim ARN-polineraza bám vào khởi động quá trình phiên mã được gọi là:
 • 2
  Không thuộc thành phần của một opêron nhưng có vai trò quyết định hoạt động của opêron là
 • 3
  Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli hoạt động?
 • 4
  Hai nhà khoa học người Pháp đã phát hiện ra cơ chế điều hoà hoạt động gen ở:
 • 5
  Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân thực?
 • 6
  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có laztozo?
 • 7
  Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là
 • 8
  Trình tự nucleotit đặc biệt của một operon nơi enzim ARN polimeraza bám vào khởi động quá trình phiên mã các gen cấu trúc được gọi là:
 • 9
  Xét một operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có lactozo nhưng enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra. Một học sinh đã đưa ra một số giải thích cho hiện tượng trên như sau:

  (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza có thể bám vào để khởi động quá trình phiên mã.

  (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được protein ức chế.

  (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.

  (4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen.

  Những giải thích đúng là:
 • 10
  Vai trò của lactozo trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli là
 • 11
  Ở vi khuẩn E. coli, khi nói về hoạt động của các gen cấu trúc trong operon Lac, kết luận nào sau đây đúng?
 • 1
  Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ nào?
 • 2

  Mối tương quan giữa protein ức chế với vùng vận hành O được thể hiện như thế nào?

 • 3

  Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì

 • 4
  Trình tự các thành phần cấu tạo của một operon là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 8.119
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm