Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 20

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 20 Tạo giống nhờ công nghệ gen

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 20 Tạo giống nhờ công nghệ gen được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 20 Tạo giống nhờ công nghệ gen được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Bài viết cho bạn đọc thấy được cách tạo giống nhờ công nghệ gen, sản xuất sản phẩm sinh học từ công nghệ gen... Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Dạng sinh vật được xem như "nhà máy" sản xuất các sản phẩm sinh học từ công nghệ gen là:

 • Câu 2:

  Công nghệ gen là:

 • Câu 3:

  Trình tự nào sau đây là đúng trong kĩ thuật cấy gen?

  1. Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plastmit
  2. Tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào
  3. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
  4. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit
 • Câu 4:

  Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là:

 • Câu 5:

  Đặc điểm nào không đúng đối với plasmit?

 • Câu 6:

  Để nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmit, người ta sử dụng enzim

 • Câu 7:

  Những thành tựu nào là thành tựu của công nghệ gen?

  1. Tạo giống bông kháng lại sâu
  2. Sản xuất các loại thuốc trừ sâu hóa học diệt trừ sâu bọ gây hại
  3. Giống cà chua có gen sản sinh etilen bất hoạt
  4. Chuột nhắt mang gen tăng trưởng của chuột cống
  5. Cừu đôly
  6. Dê sản xuất ra tơ nhện trong sữa
  7. Tạo giống cừu có gen protein huyết tương người
 • Câu 8:

  Kĩ thuật chuyển gen đã ứng dụng loại kĩ thuật nào sau đây?

 • Câu 9:

  Trong kĩ thuật chuyển gen, các bước được tiến hành theo trình tự là:

 • Câu 10:

  Thực chất của phương pháp cấy truyền phôi là:

 • Câu 11:

  Trong kĩ thuật cấy gen, để có thể tách các gen mã hóa cho những protein nhất định các enzim restrictaza (enzim giới hạn) phải có tính năng sau:

 • Câu 12:

  Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường sử dụng plasmit làm vecto chuyển gen. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về plasmit?

  1. Là phân tử ADN nhỏ, mạch đơn và mạch vòng.
  2. Tồn tại trong tế bào chất của vi khuẩn.
  3. Mỗi tế bào vi khuẩn chỉ có một plasmit.
  4. Trên plasmit chứa gen chống chịu như gen kháng thuốc kháng sinh, gen kháng nhiệt,…
  5. Plasmit có khả năng tự nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào.
 • Câu 13:

  Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được tạo ra ở khâu

 • Câu 14:

  Thể truyền thực chất là

 • Câu 15:

  Khi nói về thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  1. Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ không vào được trong tế bào nhận.
  2. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên và tạo nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.
  3. Thể truyền plasmit là phân tử ADN vòng, kép có trong tế bào chất của vi khuẩn.
  4. Thể truyền plasmit có thể nhân đôi độc lập so với ADN vùng nhân của vi khuẩn.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm