Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 28

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 28 Loài

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 28 Loài được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 lòai sinh học khác nhau là

 • Câu 2:

  Mỗi loài giao phối là một tổ chức tự nhiên, có tính toàn vẹn là do cách li

 • Câu 3:

  Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?

 • Câu 4:

  Tổ chức loài ở những sinh vật sinh sản vô tính, đơn tính sinh hay tự phối ít thể hiện tính tự nhiên và toàn vẹn hơn so với loài giao phối vì giữa các cá thể trong loài không có mối quan hệ

 • Câu 5:

  Vai trò chủ yếu của cách li trong quá trình tiến hóa là

 • Câu 6:

  Tại sao CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên quần thể sinh vật nhân thực?

 • Câu 7:

  Cách li sau hợp tử không phải là

 • Câu 8:

  Trường hợp nào sau đây là các li sau hợp tử?

 • Câu 9:

  Những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là cơ chế

 • Câu 10:

  Các ví dụ sau đây thuộc các dạng cách li nào?

  1. Ba loài ếch khác nhau cùng sống trong 1 cái ao, song chúng bao giờ cũng bắt cặp giao phối đúng với các cá thể cùng loài vì các loài này có tiếng kêu khác nhau.
  2. Hai nhóm cây thông có kiểu hình và kiểu gen rất giống nhau. Tuy nhiên, một loài phát tán hạt phấn vào tháng 1, khi cấu trúc noãn thu nhận hạt phấn, còn loài kia vào tháng 3.
  3. Một số loài muỗi Anophen sống ở vùng nước lợ, một số đẻ trứng ở vùng nước chảy, một số lại đẻ trứng ở vùng nước đứng.
  4. Các cá thể khác loài có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không thể giao phối với nhau.

  Phương án đúng theo thứ tự từ (1) đến (4) là:

 • Câu 11:

  Các cá thể khác loài có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không thể giao phối với nhau.

  Đó là dạng cách li:

 • Câu 12:

  Có bao nhiêu trường hợp sau đây là cách li sau hợp tử?

  1. Một loài ếch giao phối vào tháng tư, một loài khác giao phối vào tháng năm.
  2. Hai con ruồi quả thuộc hai loài khác nhau giao phối sinh ra con bất thụ.
  3. Tinh trùng của giun biển chỉ xâm nhập vào trứng của các cá thể cái cùng loài.
  4. Hai loài chim trĩ có tập tính ve vãn bạn tình khác nhau.
 • Câu 13:

  Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng nầy biểu hiện cho

 • Câu 14:

  Trường hợp nào sau đây không phải là cách li sau hợp tử?

 • Câu 15:

  Có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng về vai trò của các cơ chế cách li?

  1. Ngăn cản sự giao phối tự do, duy trì sự khác biệt về vốn gen của các quần thể bị chia cắt.
  2. Làm cản trở sự trao đổi vốn gen giữa các quần thể trong loài hoặc giữa các nhóm cá thể phân li từ quần thể gốc.
  3. Duy trì sự khác biệt về thành phần kiểu gen giữa quần thể bị chia cắt và quần thể gốc.
  4. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm