Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 30

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 30 Quá trình hình thành loài

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 30 Quá trình hình thành loài. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 30 Quá trình hình thành loài được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12, có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc trau dồi được nội dung kiến thức của bài viết. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm kiểm tra dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng sinh vật nào?

 • Câu 2:

  Trong các phương thức hình thành loài, phương thức tạo ra kết quả nhanh nhất là bằng con đường

 • Câu 3:

  Loài lúa mì trồng hiện nay được hình thành trên cơ sở:

 • Câu 4:

  Khi nói về con đường hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa, có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định dưới đây?

  1. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra chủ yếu ở các loài thực vật.
  2. Diễn ra 1 cách tương đối nhanh chóng và qua nhiều bước trung gian chuyển tiếp.
  3. Góp phần hình thành loài mới trong cùng khi vực địa lí vì sự sai khác và NST nhanh chóng dẫn đến sự cách li sinh sản.
  4. Con lai xa sau khi đa bội hóa được gọi là thể tứ bội hữu thụ.
 • Câu 5:

  Giao phối giữa lừa đực và ngựa cái sinh ra con la dai sức và leo núi giỏi,giao phối giữa lừa cái và ngựa đực sinh ra con bacđô thấp hơn con la,có móng nhỏ giống lừa.Sự khác nhau giữa con la và bacđô là do:

 • Câu 6:

  Nhận định nào dưới đây không đúng?

 • Câu 7:

  Hãy ghép tên phương thức hình thành loài mới với cơ chế hình thành sao cho phù hợp.

  a) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa.

  b) Hình thành loài bằng con đường địa lí.

  c) Hình thành loài bằng con đường sinh thái.

  I. CLTN tích lũy các đột biến và biến dị tổ hợp theo hướng thích nghi với các điều kiện địa chất, khí hậu khác nhau.

  II. CLTN tích lũy các biến dị theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau.

  III. Lai xa kết hợp với đa bội hóa đã tạo ra các cá thể song nhị bội có tổ hợp NST mới, cách li sinh sản với 2 loài bố mẹ, đứng vững qua CLTN.

  Phương án đúng là:

 • Câu 8:

  Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?

 • Câu 9:

  Cơ sở di truyền của quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là:

 • Câu 10:

  Phát biểu nào dưới đây liên quan đến quá trình hình thành loài mới là không đúng?

 • Câu 11:

  Ở động – thực vật, chỉ tiêu được coi là cơ bản nhất để phân biệt hai loài khác nhau là:

 • Câu 12:

  Các cơ chế hình thành loài bằng đa bội hóa cùng nguồn là:

  1. Hình thành loài bằng cơ chế đa bội hóa cùng nguồn, gặp phổ biến ở thực vật.
  2. Từ một số thể tứ bội tỏ ra thích nghi sẽ phát triển thành một quần thể tứ bội và trở thành loài mới vì đã cách li sinh sản với loài gốc lưỡng bội do sau khi chúng giao phấn với nhau tạo ra thể tam bội bất thụ.
  3. Thể tự đa bội còn có thể được hình thành qua nguyên nhân và được tồn tại chủ yếu bằng sinh sản vô tính.

  Phương án đúng là:

 • Câu 13:

  Ở vi khuẩn, chỉ tiêu được coi là cơ bản nhất để phân biệt hai loài khác nhau là:

 • Câu 14:

  Tại sao từ 1 loài lại có thể hình thành loài khác hoặc 1 vài loài khác nhau trong khi nó vẫn chiếm địa bàn sinh sống như cũ?

 • Câu 15:

  Hiện tượng nào nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cách li địa lí?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm