Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 1 Phần 6

Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 1 Phần 6: Bằng chứng và cơ thể tiến hóa

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 1 Phần 6: Bằng chứng và cơ thể tiến hóa. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 1 Phần 6: Bằng chứng và cơ thể tiến hóa được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12. Bài viết có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Các nhân tố chủ yếu chi phối quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật trong thuyết tiến hóa nhỏ là: 

 • Câu 2:

  Trường hợp nào sau đây không phải là cách li sau hợp tử?

 • Câu 3:

  Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài:

 • Câu 4:

  Giao phối giữa lừa đực và ngựa cái sinh ra con la dai sức và leo núi giỏi,giao phối giữa lừa cái và ngựa đực sinh ra con bacđô thấp hơn con la,có móng nhỏ giống lừa.Sự khác nhau giữa con la và bacđô là do:

 • Câu 5:

  Xét các cặp cơ quan sau đây:

  (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người

  (2) Gai xương rồng và lá cây mía

  (3) Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp

  (4) Mang cá và mang tôm

  Các cặp cơ quan tương đồng là

 • Câu 6:

  Đóng góp quan trọng của Đacuyn là

 • Câu 7:

  Tổ chức loài ở những sinh vật sinh sản vô tính, đơn tính sinh hay tự phối ít thể hiện tính tự nhiên và toàn vẹn hơn so với loài giao phối vì giữa các cá thể trong loài không có mối quan hệ

 • Câu 8:

  Ý nào không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

 • Câu 9:

  CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên một quần thể sinh vật nhân thực vì

 • Câu 10:

  Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?

 • Câu 11:

  Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì

 • Câu 12:

  Các cá thể thuộc quần thể có mùa sinh sản khác nhau nên không thể giao phối với nhau được. đó là dạng cách ly

 • Câu 13:

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

 • Câu 14:

  Nhân tố nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

 • Câu 15:

  Phát biểu nào sau đây về quá trình hình thành loài là đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 87
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 12

Xem thêm