Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 10

Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 10 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 10 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 10 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường được VnDoc tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

 • Câu 2:

  Các hệ sinh thái được sắp xếp theo chiều tăng dần của vĩ độ từ xích đạo lên Bắc Cực lần lượt là:

 • Câu 3:

  Hệ sinh thái nhân tạo khác với hệ sinh thái tự nhiên ở các đặc điểm:

 • Câu 4:

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hệ sinh thái?

  I. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là sinh vật sản xuất.

  II. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.

  III. Trong một hệ sinh thái, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.

  IV. Vi khuẩn là nhóm sinh vật phân giải duy nhất, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

 • Câu 5:

  Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

 • Câu 6:

  Câu nào sau đây là sai?

 • Câu 7:

  Cho chuỗi thức ăn sau:

  Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá.

  Chuỗi thức ăn này được mở đầu bằng

 • Câu 8:

  Sự giàu dinh dưỡng của các hồ thường làm giảm hàm lượng oxi tới mức nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu của sự khử oxi tới mức này là do

 • Câu 9:

  Xét chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu → Nhái → Rắn → Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 3?

 • Câu 10:

  Nhóm sinh vật nào sau đây luôn được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1?

 • Câu 11:

  Chu trình sinh địa hóa có vai trò

 • Câu 12:

  Nhìn chung, trong các hệ sinh thái, khi chuyể từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề thì hiệu suất sử dụng năng lượng của bậc dinh dưỡng sau chỉ được khoảng

 • Câu 13:

  Giải thích nào dưới đây là không đúng khi cho rằng, năng lượng chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp, lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình tới 90% do

 • Câu 14:

  Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau đây?

 • Câu 15:

  Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưõrng trong 1 chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật sản xuất như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21×104 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165×102 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal. Tỉ lệ thất thoát năng lượng cao nhất trong quần xã là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm