Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 2 Phần 1

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 2 được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi kèm theo đáp án hỗ trợ quá trình học môn Sinh học 12, chuẩn bị cho các bài kiểm tra lớp 12 sắp tới.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án theo từng bài học thuộc chương trình SGK môn Sinh lớp 12, được VnDoc tổng hợp và đăng tải làm tài liệu tham khảo giúp học sinh ôn luyện tại nhà và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?
 • 2
  Sự hoạt động đồng thời của nhiều riboxom trên cùng một phân tử mARN có vai trò
 • 3

  Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

  (1) ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

  (2) ARN polimeraza bám vào vùng điều hào làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’ → 5’.

  (3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’ → 5’.

  (4) Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, cặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.

  Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là:

 • 4

  Mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã từ mạch khuôn này có trình tự nucleotit là

 • 5

  Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là:

 • 6

  Phân tử mARN ở tế bào nhân sơ được phiên mã từ một gen có 3000 nucleotit sau đó tham gia vào quá trình dịch mã. Quá trình tổng hợp protein có 5 riboxom cùng trượt trên mARN đó. Số axit amin môi trường cần cung cấp để hoàn tất quá trình dịch mã trên là

 • 7

  Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

 • 8

  Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza có vai trò gì?

  (1) Xúc tác tách 2 mạch của gen.

  (2) Xúc tác cho quá trình liên kết bổ sung giữa các nucleotit của môi trường nội bào với các nucleotit trên mạch khuôn

  (3) Nối các đoạn Okazaki lại với nhau.

  (4) Xúc tác quá trình hoàn thiện mARN.

  Phương án đúng là:

 • 9

  Chiều của mạch khuôn trên ADN được dùng để tổng hợp mARN và chiều tổng hợp mARN lần lượt là:

 • 10

  Ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực có sự khác nhau về axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi polipeptit. Sự sai khác đó là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • cố gắng làm mọi thứ thật tốt nhé
  cố gắng làm mọi thứ thật tốt nhé 2/10 ??
  Thích Phản hồi 18/12/20

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm