Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 37

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 37 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 37 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Điều không đúng khi kết luận mật độ quần thể là mật độ có ảnh hưởng tới

 • Câu 2:

  Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là?

 • Câu 3:

  Phân bố cá thể theo nhóm là

 • Câu 4:

  Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi?

 • Câu 5:

  Mức độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh

 • Câu 6:

  Trong cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, tuổi quần thể là:

 • Câu 7:

  Ở điều kiện bình thường trong tự nhiên, quần thể thường có xu hướng ở dạng tháp tuổi nào?

 • Câu 8:

  Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, kết luận nào sau đây đúng?

 • Câu 9:

  Các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là

 • Câu 10:

  Tuổi sinh thái của quần thể là

 • Câu 11:

  Mật độ cá thể của quần thể được xem là đặc trưng cơ bản nhất của quần thể vì mật độ:

 • Câu 12:

  Dấu hiệu nào không phải là đặc trưng của quần thể?

 • Câu 13:

  Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh:

 • Câu 14:

  Tuổi quần thể là

 • Câu 15:

  Những kiểu phân bố cá thể chủ yếu của quần thể là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm