Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 1

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 1 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh nắm vững kiến thức phần Tiến hóa cũng như làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 khác nhau trong phần học.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Chọn lọc tự nhiên có xu hướng làm cho tần số alen trong một quần thể giao phối biến đổi nhanh nhất khi
 • 2
  Theo quan điểm của tiến hóa hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là
 • 3
  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây là đúng?
 • 4
  Phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 5
  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên có vai trò
 • 6
  Các nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú vốn gen của
 • 7
  Nhân tố nào dưới đây làm cho tần số tương đối của các alen trong quần thể biến đổi theo hướng xác định?
 • 8
  Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 9
  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là
 • 10
  Nhân tố tiến hóa chắc chắn làm giàu vốn gen của quần thể là
 • 11
  Đối với tiến hoá, đột biến gen có vai trò tạo ra các
 • 12
  Trong tự nhiên, những loài không di động hoặc ít di động dễ chịu ảnh hưởng của dạng cách li nào sau đây:
 • 13
  Cho các cặp cơ quan sau:
  - (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
  - (2) Cánh dơi và chi trước của ngựa.
  - (3) Gai xương rồng và lá cây lúa.
  - (4) Cánh bướm và cánh chim.
  Các cặp cơ quan tương đồng là:
 • 14
  Tại sao tần số đột biến ở từng gen rất thấp nhưng đột biến gen lại thường xuyên xuất hiện trong quần thể giao phối?
 • 15
  Sự giống nhau của hiện tượng “thắt cổ chai” và “kẻ sáng lập” là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 593
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm