Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 5

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 5 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 5 gồm các câu hỏi Sinh 12 có đáp án do VnDoc tổng hợp, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn theo nội dung trọng tâm của từng bài học thuộc chương trình SGK môn Sinh lớp 12, giúp các em dễ dàng ôn luyện kiến thức thông qua các bài test online trên hệ thống VnDoc.com.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Người ta có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau đây để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi NST trong chọn giống cây trồng?
 • 2
  Ở một loại động vật người ta phát hiện NST số II có các gen phân bố theo trình tự khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn là:
  1. ABCDEFG
  2. ABCFRDG
  3. ABCFCEDG
  4. ABCFCDEG
  Giả sử nhiễm sắc thể số (3) là nhiễm sắc thể gốc. Trình tự phát sinh đảo đoạn là:
 • 3
  Một loài sinh vậy có NST giới tính ở giới cái và giới đực tương ứng là XX và XY. Trong quá trình tạo giao tử, một trong hai bên bố hoặc mẹ xảy ra sự không phân li ở lần phân bào I của cặp NST giới tính.Con của chúng không có những kiểu gen nào sau đây?
 • 4
  Quan sát nhiều tế bào sinh dưỡng của một châu chất có kiểu hình bình thường dưới kính hiển vi vào kì giữa, người ta thấy các tế bào chỉ có 23NST. Kết luận nào sau đây đúng nhất về cá thể châu chấu nói trên?
 • 5
  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về NST trong tế bào sinh dưỡng của các loài?
 • 6
  Trong đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen trên NST?
 • 7
  Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là
 • 8
  Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện gen mới trong nhóm gen liên kết là
 • 9
  Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20. Trong tế bào sinh dưỡng ở một cá thể của loài này có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng
 • 10
  Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R (dấu * biểu hiện cho tâm động). Đột biến tạo ra NST có cấu trúc MNOCDE*FGH và ABPQ*R thuộc đạng dột biến
 • 11
  Cấu trúc của một nucleoxom gồm
 • 12
  Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng
 • 13
  Cho các cấu trúc sau:

  (1) Cromatit. (2) Sợi cơ bản. (3) ADN xoắn kép. (4) Sợi nhiễm sắc.

  (5) Vùng xếp cuộn. (6) NST ở kì giữa. (7) Nucleoxom.

  Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây là đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm