Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 35

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 35 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 35 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 35 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái được tổng hợp gồm có 15 câu hỉu trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời bạn đọc cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

 • Câu 2:

  Có các loại môi trường phổ biến là?

 • Câu 3:

  Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái

 • Câu 4:

  Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường

 • Câu 5:

  Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật?

 • Câu 6:

  Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

 • Câu 7:

  Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

 • Câu 8:

  Thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia động vật thành những nhóm nào?

 • Câu 9:

  Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây?

 • Câu 10:

  Chọn câu sai trong các câu sau?

 • Câu 11:

  Giới hạn sinh thái là

 • Câu 12:

  Khi nói về giới hạn sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?

 • Câu 13:

  Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa

 • Câu 14:

  Nơi ở là

 • Câu 15:

  Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm