Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 23

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 23 Ôn tập phần Di truyền học Sinh học

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 23 Ôn tập phần Di truyền học Sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 23 Ôn tập phần Di truyền học Sinh học được biên soạn gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án kèm theo. Bài viết sẽ giúp bạn đọc trau dồi được nội dung kiến thức bài học và kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng theo làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là

 • Câu 2:

  Phát biểu nào sau đây về nhiễm sắc thể giới tính là đúng?

 • Câu 3:

  Cho các biện pháp:

  1. Tư vấn sàng lọc trước khi sinh.
  2. Tạo môi trường trong sạch.
  3. Sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để bảo vệ mùa màng.
  4. Sử dụng hóa chất để bảo quản thực phẩm.
  5. Sử dụng phân bón hóa học nồng độ cao để tăng năng suất.

  Trong các biện pháp trên, số biện pháp giúp bảo vệ vốn gen loài người là:

 • Câu 4:

  Khi nói về sự di truyền của gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X ở người, trong trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • Câu 5:

  Cho các thành tự sau:

  1. Tạo giống cà chua có gen làm chin quả bị bất hoạt.
  2. Tạo giống dâu tằm tứ bội.
  3. Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – caroten trong hạt.
  4. Tạo giống dưa hấu đa bội

  Các thành tự được tạo ra bằng công nghệ gen là

 • Câu 6:

  Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

  1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.
  2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
  3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

  Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

 • Câu 7:

  Khi nói về NST giới tính, có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định dưới đây?

  1. NST giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xoma.
  2. Trên NST giới tính, chỉ mang gen quy định tính đực, cái của loài.
  3. Gen trên NST giới tính Y chỉ di truyền cho đời con ở giới XY.
  4. Trong cùng 1 loài, cặp NST giới tính của con đực giống với cặp NST giới tính của con cái.
 • Câu 8:

  Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là

 • Câu 9:

  Để tạo dòng thuần ổn định trong chọn giống cây trồng, phương pháp hiệu quả nhất là

 • Câu 10:

  Các phát biểu dưới đây nói về thể truyền sử dụng trong công nghệ gen, phát biểu nào là đúng?

 • Câu 11:

  Quần thể có thành phần kiểu gen nào sau đây đang có cấu trúc di truyền theo định luật Hacđi – Vanbec?

 • Câu 12:

  Cho các phương pháp sau:

  1. Nuôi cấy mô tế bào.
  2. Sinh sản sinh dưỡng.
  3. Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.
  4. Tự thu phấn bắt buộc.

  Ở thực vật, để duy trì năng suất và phẩm chất của 1 giống có ưu thế lai, các phương pháp sẽ được sử dụng là:

 • Câu 13:

  Các phát biểu dưới đây nói về thể truyền sử dụng trong công nghệ gen, phát biểu nào là đúng?

 • Câu 14:

  Trong số các xu hướng sau:

  1. Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.
  2. Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.
  3. Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.
  4. Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.
  5. Quần thể phân hóa thành các dòng thuần.
  6. Đa dạng về kiểu gen.
  7. Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện.

  Những xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao phối gần là:

 • Câu 15:

  Có 1 bệnh nhân nam bị đột biến số lượng NST, khi xét nghiệm tế bào học thì thấy trong mỗi tế bào sinh dưỡng đang ở kì giữa của nguyên phân đếm được 47 NST kép. Bệnh nhân đó có thể bị bệnh hoặc hội chứng nào sau đây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 38
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm