Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 8 Online

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 8

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 8 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án được VnDoc tổng hợp nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung bài học, ôn luyện chuẩn bị thi học kì 1 lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li được giáo viên VnDoc tổng hợp nhằm giúp học sinh 12 được làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12, ôn luyện bài học nhằm nâng cao kết quả học tập.

 • Nội dung chính của qui luật phân li là gì?
 • Điều nào sau đây không đúng với quy luật phân li của Menđen?
 • Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn là:
 • Điều nào sau đây không đúng với quy luật phân li của Menđen?
 • Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là
 • Cho cây lúa hạt tròn lai với cây lúa hạt dài, F1 thu được 100% cây lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số cây lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây lúa hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ
 • Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai nào dưới đây?
 • Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n). Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là:
 • Khi lai các cây đậu Hà Lan thuần chủng hoa đỏ (AA) với cây hoa trắng (aa) thì kết quả thực nghiệm thu được ở F2 là tỉ lệ 1:2:1 về kiểu gen luôn đi đôi với tỉ lệ 3:1 về kiểu hình. Kết quả trên khẳng định điều nào trong giả thuyết của Menđen là đúng?
 • Bệnh bạch tạng do một alen lặn nằm trên NST thường qy định, alen trội tương ứng quy định tính trạng bình thường. Trong một gia đình, người bố bị bạch tạng, còn người mẹ bình thường nhưng có bố mắc bệnh bạch tạng. Cặp bố mẹ này sinh con mắc bệnh với xác suất là
 • Phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen gồm các bước:

  (1) Đưa gải thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết.

  (2) Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc vào tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.

  (3) Tạo các dòng thuần chủng.

  (4) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.

  Trình tự đúng của các bước mà Menđen đã thực hiện là

 • Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hòa trộn với nhau và phân li đồng đều về các giao tử. Menđen kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?
 • Theo Menđen, cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ là do
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 2.528
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nhien Pham
  Nhien Pham

  Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n). Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là


  nếu bố và mẹ đều mắt nâu mà sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh thì kiểu gen của bố mẹ phải là Nn chứ ạ? Đáp án không có câu nào đúng hết. Mong Vndoc sửa lại

  Thích Phản hồi 11/01/22

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm