Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 40

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh 12. Bài viết cho chúng ta thấy được quần xã sinh vật và những đặc trưng cơ bản của quần xã. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Quần xã là

 • Câu 2:

  Ý nghĩa của sự phân tầng trong quần xã là

 • Câu 3:

  Tập hợp nào sau đây là quần xã sinh vật?

 • Câu 4:

  Các đặc trung cơ bản của quần xã là

 • Câu 5:

  Khi nói về mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã có các nội dung sau:

  1. Trong lưới thức ăn, một loài sinh vật có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn
  2. Trong chuỗi thức ăn được mở đầu bằng thực vaath thù sinh vật sản xuất có khối sinh lớn nhất
  3. Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp
  4. Các quần xã trưởng thành có lưới thức ăn đơn giản hơn so với quần xã trẻ hoặc suy thoái
  5. Chuỗi thức ăn trên cạn thường có nhiều bậc dinh dưỡng hơn chuỗi thức ăn ở dưới nước

  Số nội dung đúng là:

 • Câu 6:
 • Câu 7:

  Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết

 • Câu 8:

  Trong một hồ tương đối giàu dinh dưỡng đang trong trạng thái cân bằng, người ta thả vào đó một số loại cá ăn động vật nổi để tăng sản phẩm thu hoạch, nhưng hồ lại trở nên phì dưỡng, gây hậu quả ngược lại. Nguyên nhân do:

 • Câu 9:

  Trong quần xã sinh vật đồng cỏ, loài chiếm ưu thế là

 • Câu 10:

  Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã cho

 • Câu 11:

  Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể:

 • Câu 12:

  Các quần xã sinh vật vùng nhiệt đới có

 • Câu 13:

  Biểu hiện của sự phân li ở sinh thái ở các loài trong quần xã là

 • Câu 14:

  Trong cùng một thủy vực, người ta thường nuôi ghép các loài cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, rô phi, cá chép để

 • Câu 15:

  Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác loài kìm hãm là hiện tượng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm