Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 7

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 7 gồm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 bám sát nội dung kiến thức trọng tâm phần Tiến hóa Sinh học 12 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 12.

 • 1
  Dạng cách li nào sau đây là điều kiện cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hoá tích luỹ các đột biến mới theo hướng khác nhau dẫn đến sai khác ngày càng lớn trong kiểu gen?
 • 2
  Cho các nhận xét sau:
  (1) Cơ quan thoái hóa là cơ quan tương tự
  (2) Động lực của chọn lọc tự nhiên là đấu tranh sinh tồn
  (3) Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa theo hướng đồng quy
  (4) Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể
  (5) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn hơn tiến hóa lớn
  (6) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng trực tiếp chứng minh nguồn gốc của sinh giới
  Có bao nhiêu nhận xét không đúng?
 • 3
  Cho các đặc điểm sau:
  (1) Có nhiều kiểu gen khác nhau.
  (2) Diễn ra tương đối nhanh.
  (3) Kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.
  (4) Mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố mẹ.
  Có bao nhiêu đặc điểm chung về sự hình thành loài song nhị bội bằng phương pháp lai xa kèm đa bội hóa và phương pháp dung hợp tế bào trần?
 • 4
  Trong quá trình nghiên cứu, người ta thấy rằng có nhiều trường hợp đột biến lặn có lợi nhưng vẫn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ khỏi quần thể. Xét các giải thích sau đây:
  (1) Do bị tác động của yếu tố ngẫu nhiên
  (2) Do gen đột biến dễ xảy ra hoán vị gen làm xuất hiện các tổ hợp gen có lợi
  (3) Do tác động của đột biến thuận nghịch làm cho đột biến lặn trở thành đột biến trội
  (4) Do gen lặn đột biến liên kết chặt với gen trội có hại
  Có bao nhiêu kết luận đúng
 • 5
  Trong khí quyển nguyên thủy của Trái đất chưa có:
 • 6
  Đặc điểm nổi bật (nhất về địa chất, khí hậu và sinh vật) ở đại trung sinh là:
 • 7

  Để xác định tuổi của các hóa thạch, các nhà khoa học thường sử dụng đồng vị phóng xạ của nguyên tố hóa học nào sau đây?

 • 8
  Về mối quan hệ giữa các loài Đac-uyn cho rằng:
 • 9
  Hai nhóm quần thể ở gần nhau, quan sát nào dưới đây cho thấy chúng thuộc 2 loài khác nhau?
 • 10
  Trong các mối quan hệ sau đây, mối quan hệ nào có vai trò thúc đẩy sự tiến hóa của cả 2 loài
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 69
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 12

Xem thêm